Kuglanje i boćanje

Udruga je provela sportsko-rekreativne aktivnosti u kuglanju i boćanju.

Jedanput tjedno po sat vremena na terenu za boćanje i u dvorani za kuglanje u Domu Mate Parlov održavali su se treninzi za osobe s intelektualnim teškoćama laka i umjerena mentalna retardacija, te popratnim psihosocijalnim shizofenija, bipolarni poremećaj, psihoza  i fizičkim teškoćama osobe s teškoćama u kretanju, cerebralna paraliza.

Provođenjem aktivnosti radilo se na koncentraciji, preciznosti bacanja što je utjecalo na uspješno podizanje motorička sposobnost kod korisnika.

Glavni cilj provedbe aktivnosti projekta bilo je podizanje kvalitete života i psihofizičkog stanja korisnika, te na uspostavljanju interakcije korisnika sa širom društvenom zajednicom.

Aktivnosti su sufinancirali grad Pula, općina Medulin, Fažana i Pićan.

 

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom