Kuglanje i boćanje

Udruga je provela sportsko-rekreativne aktivnosti u kuglanju i boćanju.

Jedanput tjedno po sat vremena na terenu za boćanje i u dvorani za kuglanje u Domu Mate Parlov održavali su se treninzi za osobe s intelektualnim teškoćama laka i umjerena mentalna retardacija, te popratnim psihosocijalnim shizofenija, bipolarni poremećaj, psihoza  i fizičkim teškoćama osobe s teškoćama u kretanju, cerebralna paraliza.

Provođenjem aktivnosti radilo se na koncentraciji, preciznosti bacanja što je utjecalo na uspješno podizanje motorička sposobnost kod korisnika.

Glavni cilj provedbe aktivnosti projekta bilo je podizanje kvalitete života i psihofizičkog stanja korisnika, te na uspostavljanju interakcije korisnika sa širom društvenom zajednicom.

Aktivnosti su sufinancirali grad Pula, općina Medulin, Fažana i Pićan.

 

Novosti

Kuglanje i boćanje

Udruga provodi sportsko-rekreativne aktivnosti u kuglanju i boćanju. Jedanput tjedno u Domu Mate Parlov po

Europski tjedan mobilnosti

U sklopu projekta “Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama”, koji financira Općina

Terapijsko ronjenje

Udruga u partnerstvu sa Dnevnim centrom za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula i u suradnji

Izložba u Rojcu

Završna prezentacija projekta “Srcem do sinergije ekologije i zdravlja” održana je u prostorijama Društvenog centra