O udruzi

TKO SMO

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju iz Pule je dobrovoljna, socijalna, neprofitna i humanitarna udruga koja djeluje na području Istarske županije. Osnovali su je roditelji osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju, odnosno roditelji osoba s intelektualnim teškoćama zbog zaštite prava i interesa njihove djece.
Udruga je osnovana 1991. godine s ciljem okupljanja roditelja zbog rehabilitacije, socijalizacije i zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama, te informiranja roditelja o mogućnostima ostvarenja njihovih zakonskih prava.

Udruga broji 400 članova u čijem radu redovito ili povremeno sudjeluje desetak volontera različitih profesija.

KROZ SVOJ SOCIJALNI PROGRAM UDRUGA ORGANIZIRA

pomoć članovima u rješavanju socijalnih, zdravstvenih prava
fizioterapijske vježbe grupne i individualne, organiziranje zdravstvenih pregleda, rehabilitaciju
ostvarivanje prava na županijsku novčanu pomoć
posjete nepokretnim, teže i teško bolesnim članovima koji se nalaze u obitelji, domovima za odrasle, bolnicama i dr.
poklon paketi članovima povodom različitih prigoda
uključivanje članova u različite radionice, u sportsko-rekreativne aktivnosti prema njihovoj zdravstvenoj i tjelesnoj sposobnosti u svrhu usporavanja kronično-degenerativnih bolesti
jednodnevne izlete i okolnom području
višednevne izlete sa osmišljenim medicinsko-rekreativnim tretmanima
educiranje članstva putem predavanja, okruglih stolova i seminara s područja
medicinske rehabilitacije, prava i drugih oblasti u okviru invalidske problematike
piknike u prirodi, kampiranje
zaštita osoba s intelektualnim teškoćama

Novosti

Kuglanje i boćanje

Udruga provodi sportsko-rekreativne aktivnosti u kuglanju i boćanju. Jedanput tjedno u Domu Mate Parlov po

Europski tjedan mobilnosti

U sklopu projekta “Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama”, koji financira Općina

Terapijsko ronjenje

Udruga u partnerstvu sa Dnevnim centrom za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula i u suradnji

Izložba u Rojcu

Završna prezentacija projekta “Srcem do sinergije ekologije i zdravlja” održana je u prostorijama Društvenog centra