Likovno-kreativna radionica i predavanje „Mensa NTC sustav učenja“

Udruga provodi projekt „Mali i veliki kreativci“, koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U sklopu projektnih aktivnosti dana 14.03.2018. godine udruga u partnerstvu sa Osnovnom školom Dr. Mate Demarina Medulin Područni odjeli Šišan i Ližnjan održati će u prostorijama Zajednice Talijana Šišan, ul. Dobran Giordana br. 10, Šišan u jutarnjim satima od 9,30 do 12,00 sati zajedničku likovno-kreativnu radionicu. Istog dana od 18 do 19 sati održati će se predavanje na temu „Mensa NTC sustav učenja“, koje će voditi učiteljica Dejana Posavec.

Predavanjem će se ukazati kako se mijenja način učenja i usvajanja gradiva, podiže intelektualni potencijal djece, sprječava poremećaj koncentracije, disleksije i disgrafije, te razvija brzina mišljenja i zaključivanja tzv. funkcionalna znanja. Ukazati će se na važnost uloge roditelja, odgajatelja i učitelja u životu djeteta.

Prijavu dolaska za sve dodatne informacije možete se obratit na broj telefona 052/505597 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom