Međunarodn dan osoba s invaliditetom

Na Gradskoj tržnici Pula povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, članovi udruge su predstavili svoje aktivnosti i ručne radove, što su Puljani donacijama rado podržali.

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.
Udruga obilježava 30 godina rada, a bilježi oko 400 članova na području Istarske županije od toga 160 invalidnih osobe s intelektualnim, te popratnim psihosocijalnim i fizičkim teškoćama,
Udruga je osnovana 1991. godine s ciljem okupljanja roditelja zbog rehabilitacije, socijalizacije i zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama, te informiranje roditelja o mogućnostima ostvarenja njihovih socijalnih, zdravstvenih i materijalnih prava.
Predsjednik udruge Gvido Radolović je čestitao svim članovima udruge Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom