Podnošenje zahtjeva za dječji doplatak

Poštovani članovi zahtjev za dječji doplatak treba predati do 01.03.2022. godine. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva za pomoć možete se obratit predsjedniku udruge Gvidu Radoloviću ili administratorici Vilmi Vlačić svakim radnim danom od 8 do 15 sati na boj telefona 052/505597 i 098/585557.

U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno i ako je od kada i  u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu te je li djetetu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom