Podnošenje zahtjeva za dječji doplatak

Poštovani članovi zahtjev za dječji doplatak treba predati do 01.03.2023. godine. Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva za pomoć možete se obratit predsjedniku udruge Gvidu Radoloviću ili administratorici Erici Vuković svakim radnim danom od 8 do 15 sati na boj telefona 052/505597 i 098/585557.

U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu,  u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva,  za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno i ako je od kada i  u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu, postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu te je li djetetu s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome  je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.

Novosti

Dan planeta Zemlje

Na današnji 22. travnja svake godine obilježavamo Dan planeta Zemlje. To je prilika je da