Provedene aktivnosti terapijskog jahanja i ronjenja

LJETNE AKTIVNOSTI UDRUGE
Udruga je provela aktivnosti terapijsko ronjenje i jahanje.

Terapijsko ronjenje se provodilo u suradnji s Udrugom ronilačkih centara „Altum Mare“ Ližnjan i Diving Network iz Ližnjana.
Ronioci su podučavali korisnike kako se služiti ronilačkom opremom i pravilno disati u vodi, te na taj način predočiti korisnicima čari ronjenja kao neovisnog kretanja pod vodom. Nakon edukacije i usvajanja teoretskog dijela slijedilo je terapijsko ronjenje. Korisnici su na površini mora ronili s ronilačkom opremom kako bi doživjeli disanje pod vodom i vidjeli ljepotu podvodnog svijeta. Za korisnike je organizirana vožnja brodom. Provođenje terapijskog ronjenja je bilo usmjereno poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika, smanjenju socijalne izoliranosti i povećanju samopouzdanja i prevladavanju i suočavanje sa strahovima.

Terapijsko jahanje se provodilo jedanput tjedno u Konjičkom klubu Medulin u Medulinu i na Ranchu Barba Tone u Manjadvorcima.
Terapijskim jahanjem su bili obuhvaćeni korisnici koji imaju teškoće s kretanjem, mišićnu distrofiju i cerebralnu paralizu odnosno spazam mišića. Provođenje terapijskog jahanja usmjereno je poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika, poboljšanju socijalnih i komunikacijskih vještina, smanjenju socijalne izoliranosti i povećanju samopouzdanja.
U provedbi aktivnosti sudjelovale su osobe s intelektualnim teškoćama laka i umjerena mentalna retardacija i fizičkim teškoćama osobe s teškoćama u kretanju, cerebralna paraliza i mišićnom distrofijom.

Udruga se zahvaljuje volonterkama Tei Goldin, Nicol Pačić i Melisi Durković na pomoći u provedbi aktivnosti.
Aktivnosti su sufinancirali Istarska županija, općina Medulin i Barban.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom