Psihološka pomoć korisnicima

Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć i savjet telefonskim putem i putem e-maila svaki radni dan od 8,00 do 15 sati. Psihološku pomoć pruža Ana-Katarina Ladavac Bašlin, psiholog.

Tel: 052/505597

e-mail: umr.istra@gmail.com

Novosti