Terapijsko jahanje za korisnike i učenike na Sandra ranchu u Medulinu

PARTNERSTVO UDRUGE I UČENIKA
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula organizirala je u suradnji sa Osnovnom školom Dr. Mate Demarina Medulin Područnim odjelima Ližnjan i Šišan terapijsko jahanje za učenike u pratnji sa učiteljicama Dubravkom Karčić, Dejanom Posavec i Natašom Zenzerović.

Vlasnica rancha Sandra Lorenzin je upoznala učenike sa opremom za jahanje, pasminama konja, prehranom konja, načinom spavanja, vrstama sedla i dr. Učenici su timarili i jahali na konjima uz stručnu pratnju vlasnice. Udruga četiri godine jedanput tjedno organizira terapijsko jahanje za korisnike udruge. Korisnici imaju cerebralnu paralizu odnosno spazam mišića vidljiva su poboljšanja u popuštanju spazma, motorike i simetralizaciji i ravnoteži.

Provođenje terapijskog jahanja usmjereno je poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika, poboljšanju socijalnih i komunikacijskih vještina, smanjenju socijalne izoliranosti i povećanju samopouzdanja.
Provođenje aktivnosti terapijskog jahanja sufinancira HEP, Grad Pula, Općine Medulin i Ližnjan.

Udruga se ovim putem zahvaljuje ravnateljici Dragici Dorić na pruženoj podršci i dugogodišnjoj suradnji

Novosti

Dan planeta Zemlje

Na današnji 22. travnja svake godine obilježavamo Dan planeta Zemlje. To je prilika je da