Terapijsko jahanje

Obavijest članovima da će se jedanput tjedno počevši od 15.03.2022. godine održavati terapijsko jahanje na Ranchu Barba Tone u Manjadvorcima i  Ranchu Nemir i sjene u Galižani. Molimo članove da nas kontaktiraju, te će biti obavješteni o terminima i prijevozu.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom