Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom ronilačkih centara „Altum Mare“ Ližnjan.
Ronioci podučavaju korisnike kako se služiti ronilačkom opremom i pravilno disati u vodi, te predočiti korisnicima čari ronjenja kao neovisnog kretanja pod vodom. Nakon edukacije i usvajanja teoretskog dijela slijedi terapijsko ronjenje u bazenu. Provođenje terapijskog ronjenja je usmjereno poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika, smanjenju socijalne izoliranosti i povećanju samopouzdanja i prevladavanju i suočavanje sa strahovima.

Novosti

Psihološka pomoć

U prostorijama udruge provodi se psihološka grupna i individualna pomoć. Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć

Terapijsko ronjenje

Na Gradskom bazenu Dino Makovac u Puli započelo je terapijsko ronjenje u suradnji sa Udrugom