Učimo o Građanskom odgoju

U udruzi je organizirana edukativno-kreativna radionica na temu Građanski odgoj za korisnike udruge i učenike 5 r. Osnovne škole Dr. Mate Demarina Medulin.

Voditeljica projekta i izvoditelji aktivnosti upoznali su učenike sa radom i aktivnostima udruge. Radionica je imala za cilj da učenici steknu nova znanja, vještina i kompetencija iz građanskog odgoja,

te stvaranja interakcije između korisnika i učenika

Zahvaljujemo se na partnerstvu i suradnji ravnateljici Emanueli Pinzan Chiavalon i pedagoginji Magdaleni Jurić.

Novosti